TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – ĐÔNG NAM

Bắt tay vững xây sự nghiệp cùng ĐÔNG NAM CORP – Tuyển dụng Tuyển dụng – Đông Nam Chuyên phân phối sản phẩm BĐS uy tín, đa phân khúc: 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑, 𝒏𝒈𝒉𝒊̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈, 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒖̛̣ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏, đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒆̂̀𝒏,… Chính sách quyền lợi vượt trội: Lương lũy tiến: 𝟭𝟮.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 đến 𝟮𝟯.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 Phí môi giới … Đọc tiếp TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH – ĐÔNG NAM